دانلود با لینک مستقیم فایل(بررسی سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402)

چکیده کدک صحبت استاندارد G.728 ، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت 16 kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدبررسی سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402|40091097|zqj|کدینگ و فشرده سازی صحبت ,بررسی پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G728 ,پیاده سازی بلادرنگ ,DSP, TMS320C5402,برد DSK
بررسی سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402چکیده کدک صحبت استاندارد G.728 ، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت 16 kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدر G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم .روشی ترکیبی برای برنامه نویسی TMS ارائه می شود که در آن زمان وپیچیدگی برنامه نویسی نسبت به برنامه نویسی دستی به 30% کاهش می یابد . در این روش پس از برنامه نویسی و شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهینه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گیرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنویسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پایان نتایج این پیاده سازی ارائه می شود .کلمات کلیدیکدینگ و فشرده سازی صحبتپیاده سازی بلادرنگDSPTMS320C5402برد DSKمقدمهامروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبكه های تلفن ،موبایل و اینترنت در جهان ومحدودیت پهنای باند در شبكه های مخابراتی ، كدینگ و فشرده سازی صحبت امری اجتناب ناپذیر است . در چند دهه اخیر روشهای كدینگ مختلفی پدیدآمده اند ولی بهترین و پركاربردترین آنها كدك های آنالیزباسنتز هستند كه توسط Atal & Remedeدر سال 1982 معرفی شدند [2] . اخیرا مناسبترین الگوریتم برای كدینگ صحبت با كیفیت خوب در نرخ بیت های پائین و زیر 16 kbps ، روش پیشگویی خطی باتحریك كد (CELP) می باشد كه در سال 1985 توسط Schroeder & Atal معرفی شد [8] و تا كنون چندین استاندارد مهم كدینگ صحبت بر اساس CELP تعریف شده اند .در سال 1988 CCITT برنامه ای برای استانداردسازی یك كدك 16 kbps با تاخیراندك و كیفیت بالا در برابر خطاهای كانال آغاز نمود و برای آن كاربردهای زیادی همچون شبكه PSTN ،ISDN ،تلفن تصویری و غیره در نظر گرفت . این كدك در سال 1992 توسط Chen et al. تحت عنوان LD-CELP معرفی شد[6] و بصورت استاندارد G.728 در آمد[9] و در سال 1994 مشخصات ممیز ثابت این كدك توسط ITU ارائه شد[10] . با توجه به كیفیت بالای این كدك كه در آن صحبت سنتزشده از صحبت اولیه تقریبا غیرقابل تشخیص است و كاربردهای آن در شبكه های تلفن و اینترنت و ماهواره ای در این گزارش به پیاده سازی این كدك می پردازیم .در فصل اول به معرفی وآنالیز سیگنال صحبت پرداخته می شود و در فصل دوم روش ها و استانداردهای كدینگ بیان می شوند . در فصل سوم كدك LD-CELP را بیشتر بررسی می كنیم و در فصل چهارم شبیه سازی ممیز ثابت الگوریتم به زبان C را بیان می نمائیم. و در پایان در فصل 5 به نحوه پیاده سازی بلادرنگ كدكG.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم.فهرست- مقدمه 4فصل 1 : بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت 1-1- معرفی سیگنال صحبت 61-2- مدل سازی پیشگویی خطی 101-2-1- پنجره کردن سیگنال صحبت 111-2-2- پیش تاکید سیگنال صحبت 131-2-3- تخمین پارامترهای LPC 14فصل 2 : روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت2-1- مقدمه 152-2- روش های کدینگ 192-2-1- کدرهای شکل موج 212-2-2- کدرهای صوتی 22 2-2-3- کدرهای مختلط 24الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس 27ب- کدرهای مختلط حوزه زمان 29فصل 3 : کدر کم تاخیر LD-CELP 3-1- مقدمه 343-2- بررسی کدرکم تاخیر LD-CELP 363-2-1- LPC معکوس مرتبه بالا 393-2-2- فیلتر وزنی شنیداری 423-2-3- ساختار کتاب کد 423-2-3-1- جستجوی کتاب کد 433-2-4- شبه دیکدر 453-2-5- پست فیلتر 46فصل 4 : شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C 4-1- مقدمه 494-2- ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت 504-3- ساده سازی محاسبات الگوریتم 534-3-1- تطبیق دهنده بهره 544-3-2- محاسبه لگاریتم معکوس 584-4- روندنمای برنامه 594-4-1- اینکدر 634-4-2- دیکدر 69فصل 5 : پیاده سازی الگوریتم برروی DSP 5-1- مقدمه 745-2- مروری بر پیاده سازی بلادرنگ 755-3- چیپ های DSP 765-3-1- DSP های ممیزثابت 775-3-2- مروری بر DSP های خانواده TMS320 785-3-2-1- معرفی سری TMS320C54x 795-4- توسعه برنامه بلادرنگ 815-5- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK 825-5-1- بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار 845-5-2- استفاده از نرم افزارCCS 865-5-3- نتایج پیاده سازی 945-6- نتیجه گیری و پیشنهاد 97- ضمائم - ضمیمه (الف) : دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C و پیاده سازی کدک به زبان اسمبلی - ضمیمه (ب) : مقایسه برنامه نویسی C و اسمبلی 98- مراجع 103

مطالب دیگر:
بررسي‌اختلالات‌ تهوع شدید در دوران حاملگیمختصری بر آسیاب چکشیبررسی حکومت اسماعیلیه و آغاز و پایان و رهبران آنبررسی آسم ورزشی و درمان آن و مروری بر نقش ورزش در سلامت جسمبررسی فناوری ئانو تکنولوژی و برخی کاربردهای آنبررسی اوتیسم و خصوصیات و عوامل و تشخیص آنبررسی معدن سنگ آهن چغارت و سه چاهون و توسعه آنمروری بر لايه اوزون و تخریب و کنترل انبررسی بازدارنده های خوردگیمروری بر جاذبه های گردشگری ایران و مشکلات موجودبررسی بارکد و فواید، انواع، کاربرد و ضرورت آنمروری بر باروری و حاصلخیزی و مواد معدنی مورد نیاز گیاهانبررسی روشهای بازشناسی آماری الگومروری بر بازی و اهمیت و آثار آنبررسی تجارت و بازاريابي الكترونيكبررسی بازار بزرگ‌ تهران‌مختصری بر اصول بازی درمانی و کلاینبررسی طراحی و معماری فرهنگسرای فرانکفورت آمریکامروری بر ریسندگی و رنگرزی و ماشین آلات آنهاارزیابی استفاده از محلول پاشی علف کشها در جوانه زنی علف هرز Emoloaبررسی فواید و انواع بازی برای کودکان و بررسی نقش بازی و همبازی در شکل گیری شخصیت کودکمروری بر قانون هنری و فرمول و ثابت هنریمختصری بر بازی درمانی و اصول آنبررسی بافتهای گیاهیکفپوشهای استاندارد برای نابینایان