دانلود با لینک مستقیم فایل(حذف یونهای فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با جاذب نانوحفره SBA-15 اصلاح شده)

هدف از این پایان نامه حذف یونهای فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با جاذب نانوحفره SBA15 اصلاح شده می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات104حجم3/306 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی گرایش کاربردی حذف یونهای فلزحذف یونهای فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با جاذب نانوحفره SBA-15 اصلاح شده|42053493|zqj|حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی,روش های حذف فلزات سنگین,انواع روش های حذف فلزات سنگین,دانلود پایان نامه حذف فلزات سنگین,روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذب ها,روش های حذف فلزات سنگین از آب,حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی
حذف یونهای فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با جاذب نانوحفره SBA-15 اصلاح شده

هدف از این پایان نامه حذف یونهای فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با جاذب نانوحفره SBA15 اصلاح شده می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات104حجم3/306 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی گرایش کاربردیحذف یونهای فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با جاذب نانوحفره SBA-15 اصلاح شده چکیده:با پیشرفت روز افزون جوامع بشری و افزایش كمی و كیفی تولیدات صنعتی بنا بر نیازهای جامعه امروزی، فاضلاب های صنعتی نیز كه حاصل فرایندهای تولید در بخشهای مختلف صنعت می باشد بصورت یكی از عوامل مخاطره آمیز برای محیط زیست در آمده است، فلزات سنگین شامل سرب، كادمیوم و ... می باشد كه حتی در غلظت های كم نیز از تركیبات سمی بشمار می روند. روشهای مختلفی برای حذف یا كاهش غلظت فلزات سنگین از آب یا فاضلاب ها مورد استفاده قرار گرفته است. یكی از روشهای تصفیه فاضلاب های صنعتی استفاده از جاذب های مختلف می باشد. SBA-15 اصلاح شده به عنوان جاذبی مناسب كه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. مزوپورها تركیبات متخلخلی هستند كه اندازه و شكل حفره ها در آنها ثابت و یكنواخت می باشد. دیواره حفره ها در مزوپورها ساختاری آمورف دارد می توانند از جنس سیلیكا، كربن سیلیكا، الومینو سیلیكا و.... باشد، ساختار SBA-15 تقریبا لانه زنبوری از مزوپورهای هگزاگونال است. در این تحقیق بررسی درصد حذف فلزات سنگین مانند سرب و كادمیوم توسط SBA-15 اصلاح شده به عنوان ماده جاذب مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا پارامترهای مرتبط با، درصد جذب این فلزات نظیر بررسی اثر مقدار جاذب، بررسی مقدار و نوع محلول بازیابی كننده، زمان استخراج، اثر pH، نمودار كالیبراسیون، ظرفیت جاذب، بررسی مزاحمتها، غلظت، دقت روش، حد تشخیص، نتایج كلی بدست آمده از آزمایش های متعدد نشان داد كه SBA-15 اصلاح شده قادر به حذف فلزات سنگین كادمیوم و سرب می باشد. در این بررسی میزان حذف سرب از كادمیوم بیشتر است. (بطوری كه حذف سرب تا صددر صد امكان پذیر بود.)این در حالی است كه امكان حذف كادمیوم تا 5/99 وجود دارد. کلمات کلیدی:فلزات سنگیناتیلن دی آمینمحلول‌های آبیSBA-15 اصلاح شدهسیلیکای مزوپوری - مقدمهفلزات سنگین اصولاً به دو دسته از عناصر فلزی اطلاق می شوند كه دارای وزن مخصوص بزرگتر از 6 گرم بر سانتی متر مكعب و وزن اتمی بیشتر از 50 گرم باشند. وجود بعضی از آنها در مقادیر جزئی در جیره غذایی انسان و سایر موجودات لازم است به همین دلیل به آنها عناصر ضروری گفته می شود. مقدار این عناصر درغلظتهای بیش از حد مجاز عوارض گوناگونی هم برای انسان و هم برای سایر موجودات ایجاد كرده ضمن آنكه آلودگی وخطرات زیست محیطی را نیزبه همراه دارد [1]. فلزات سنگین شامل جیوه، آرسنیك، كادمیوم، سرب، نیكل، مس، آهن، كروم و وانادیم و... می باشند كه دارای نقاط جوش متفاوتی هستند. از جمله منابع آلاینده محیط زیست درارتباط با فلزات سنگین عبارتند از: صنایع فلزی، ریخته گری، آبكاری، رنگ سازی، باطری سازی، دباغی، نساجی، كاغذ سازی و سایر صنایع مشابه كه با دفع و انتشار عناصری همچون كادمیوم، جیوه، نیكل، سرب، كروم، مس، نقره در محیط زیست باعث آلودگی می شود. فلزات سنگین از اجزا بیوسفر1(كره زیستی) هستند و به طور طبیعی درخاك و گیاهان نیز یافت می شوند[2].اغلب فلزات سنگین در واكنشهای بیولوژیك، سلولهای موجودات زنده داخل و ایجاد مزاحمت میكنند و یا ممكن است باعث ممانعت برخی واكنشهای بیو شیمیایی سلولها- 1-Bioshfere كرده و باعث كاهش راندمان تصفیه ودر موارد حاد، باعث توقف فعالیتهای بیولوژیكی سیستمهای تصفیه ای می گردد[3]. فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: خواص و كاربرد فلزات سنگین سرب و كادمیوم 11-1- مقدمه 21-2- روشهای حذف فلزات سنگین از آبها و فاضلاب 31-2-1- روشهای شیمیایی حذف فلزات سنگین 31-2-2- روشهای فیزیکی حذف فلزات سنگین 41-2-3- روشهای بیولوژیكی حذف فلزات سنگین 41-3- كادمیوم 61-3-1- تاریخچه كادمیوم 61-3-2- خواص كادمیوم 81-3-3-اثرات كادمیوم 91-3-3-1- اثرات كادمیوم بر روی انسان 91-3-3-2- اثرات كادمیوم بر روی حیوانات 101-3-4- منابع طبیعی كادمیوم 111-3-5- كاربردهای كادمیوم و تركیبات آن 121-3-6- روشهای جداسازی و اندازه گیری كادمیوم 141-3-7- روشهای متداولی كه در گذشته برای حذف كادمیوم بكار رفته است 161-4- سرب و تاریخچه آن 191-4-1- خواص سرب 201-4-2- اثرات سرب 211-4-3-آثار مسمومیت با سرب 221-4-4- منابع سرب 231-4-5- مصارف سرب pb 241-4-6- روشهای رایج اندازه گیری سرب 251-4-6-1- روشهای اسپكترفتوكوپی برای اندازه گیری سرب 251-4-6-2- روشهای اسپكترومتری جذب اتمی برای اندازه گیری سرب (FAAS) 251-4-6-3- روش اسپكترومتری جذب اتمی با كوره گرافیتی برای سرب(GFAAS) 261-4-6-4- روش الكتروشیمیایی اندازه گیری سرب 261-4-6-5- روشهای دیگری برای اندازه گیری سرب وجود دارند كه عبارتند از: 271-4-7- روشهای متداول حذف سرب 281-4-7-1- روش رسوب دهی برای حذف سرب 281-4-7-2- تصفیه به روش تعویض یونی برای تركیبات آلی و معدنی سرب 291-4-7-3- روش استخراج مایع – مایع برای سرب 291-4-7-4- روش استخراج با فاز جامد با تكنیك MRT یا تشخیص مولكولی 30 فصل دوم: مزوپورها و كاربرد آن 312-1- مقدمه 322-2- تاریخچه 342-3- مزوپورها و SBA-15 362-4- مكانیسم كلی 392-5- سنتز و مكانیسم تشكیل مزوپور 402-5-1- مكانیزم قالبگیریكریستال مایع (LCT) یا تجمع میله های سیلیكاتی 412-5-2- مكانیزم چروك خوردن لایه سیلیكاتی 422-5-3- مكانیزم جفت شدن دانسیته بار 432-5-4- مكانیزم صفحات پیچ خورده 452-5-5- مكانیزم بلور مایع سیلیكاتروپیك (SLC) 462-6- مسیر سنتز و مورفولوژی ذرات SBA-15 482-7- ویژگی های ذرات مزوپور سیلیكاتی SBA-15 502-8- ساختار حفره SBA-15 512-9- كاربردهای مزوپور 512-9-1- نقش كاتالیزوری 522-9-2- كشتی در بطری 522-9-3- جذب و جداسازی 522-10- كلیات جذب اتمی 542-11- دستگاهوری جذب اتمی شعله 552-11-1- منابع تابشی 562-11-2- اتم كننده ها در جذب اتمی 572-11-3- مراحل و فرآیندهای تشكیل اتم درشعله 582-11-4- انتخاب طول موج 602-11-5- آشكار سازها 622-11-6- مزاحمتها در AAS 642-11-7- برتریهای جذب اتمی AAS 65 فصل سوم: بخش تجربی 663-1- مقدمه 673-2- مواد و دستگاههای مورد نیاز 683-2-1- تهیه محلولها و استانداردها 683-2-2- دستگاهها 683-3- استخراج و بازیابی نمونه 693-4- بررسی پارامترهای مؤثر بر استخراج و بازیابی 693-5- بررسی اثر مقدار جاذب 703-6- بررسی زمان استخراج 713-7- بررسی اثر pH بر جذب یونهای pb2+ و cd2+ 723-8- بررسی مقدار و نوع محلول بازیابی كننده 733-9- تعیین ظرفیت جاذب برای جذب pb2+ و cd2+ 753-10- بررسی امكان استفاده مجدد از جاذب 15- SBA 753-11- بررسی مزاحمت‌ها 763-12- كاربرد جاذب برای پیش تغلیظ 773-13- گستره‌ی خطی نمودار كالیبراسیون 783-14- فاكتور تغلیظ 793-15- بررسی دقت روش 803-16- حد تشخیص 813-17- اندازه گیری pb2+ و cd2+ در نمونه‌های پساب 82فصل چهارم 84نتیجه گیری 85منابع 88
"

مطالب دیگر:
📂پاورپوینت دیدگاه های ساخت گرا در زمینه ی جرم و انحرافات اجتماعی📂پاورپوینت کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی تالیف دکتر جعفر سخاوت📂انواع بیماریهای روانی و درمان آنها در بهداشت روان📂انواع مواد و مصالح سنتی و جدید ساختمانی و نحوه فراوری و کاربرد آنها در ساختمان📂بایدها و نبایدهای ازدواج و طلاق📂پاورپوینت سدهای لاستیکی در 48 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر📂جزوه ساختمان داده📂جذب، گزینش و مدیریت نیروی انسانی در سازمانها📂رابطه سواد مالی و اقتصادی و موفقیت مدیران سازمانها📂راههای پاکسازی ذهن از افکار منفی در روانشناسی📂طرح لایه باز جلد دفتر جنگل psd دارای دو فایل psd (پشت و رو)📂جزوه درس حسابداری دولتی📂صهیونیسم، چگونگی پیدایش و دشمنی با اسلام📂پاورپوینت در مورد شهر اهواز📂پاورپوینت کتاب بررسی مسائل اجتماعی ایران (گروه مؤلفان)📂رسید پرداخت لایه باز📂فاکتور لایه باز پخش فرآورده های لبنی📂نمونه سوالات امتحانی تشریحی پایان ترم درس هیدرولوژی مهندسی دانشکده مهندسی عمران📂پاورپوینت در مورد همدان📂آموزش طراحی قالب وردپرس حرفه ای📂دوره جامع برندسازی و کسب درآمد از اینستاگرام📂آموزش کامل زبان برنامه نویسی c📂جزوه درسی دانشگاهی کامل و جامع سازه های آبگیر (Intakes) در 227 صفحه📂پاورپوینت ابعاد و كاركردهای سرمایه اجتماعی و پیامدهای حاصل از فرسایش آن📂پاورپوینت فرار مغزها: بحثی نظری درباره مهاجرت نیروی انسانی پرورده