دانلود با لینک مستقیم فایل(دانلود پروژه طراحی جاذب دینامیکی ارتعاش برای خودرو)

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :60 فهرست مطالب : صفحه مقدمه.......................................................................................................... 4 فصل اول روشهاي كنترل ارتعاش مقدمه ....................................دانلود پروژه طراحی جاذب دینامیکی ارتعاش برای خودرو|519124|zqj|دانلود , پروژه , طراحی , جاذب , دینامیکی , ارتعاش , برای , خودرو ,
دانلود پروژه طراحی جاذب دینامیکی ارتعاش برای خودرو

فرمت فایل:word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :60

فهرست مطالب :

صفحه
مقدمه.......................................................................................................... 4
فصل اول
روشهاي كنترل ارتعاش
مقدمه ........................................................................................................ 7
1- كنترل ارتعاشات ناشي از لنگي محورهاي دوار .................................... 7
2- بالانس موتورهاي رفت و برگشتي ...................................................... 8
3- كنترل ارتعاشات پيچشي ..................................................................... 8
4-كنترل فركاسهاي طبيعي ....................................................................... 8
5- استفاده از ميراكننده ارتعاش ................................................................ 9
6- استفاده از جداسازهاي ارتعاش .............................................................9
سيستم جداسازي ارتعاش با فونداسيون صلب .......................................... 9
سيستم جداسازي ارتعاش با فونداسيون ارتجاعي ..................................... 12
سيستم جداسازي ارتعاش با فونداسيون نسبتاً ارتجاعي ............................ 13
7- استفاده از جاذبهاي ارتعاش ديناميكي ................................................. 15
فصل دوم
تئوري جاذب ارتعاش ديناميكي در تحريكات گوناگون
مقدمه ...................................................................................................... 17
جاذب ارتعاش ديناميكي ......................................................................... 17
جاذب ديناميكي بدون ميرا كننده ............................................................ 18
جاذب ديناميكي با ميراكننده ................................................................... 19
جاذب نا ميرا تحت تحريك هامونيك با فركانس ثابت يا شامل باند
فركانسي باريك ..................................................................................... 20
جاذب اصطكاك ويسكوزي تحت تحريك هارمونيك بافركانس ناپايا......25

جاذب با اصطكاك مستقل از فركانس تحت تحريك هارمونيك با
فركانس نا پايا ...................................................................................... 33
به حساب آوردن مقاومت غير الاستيكي (ميرايي ساختاري ) براي
سيستم در معرض تحريك هارمونيك ................................................ 36
تحريك هارمونيك با دامنه متغير ......................................................... 39
منابع .....................................................................................................42
مقدمه :
مسأله كاهش ميزان ارتعاشات در سازه ها در شاخه هاي گوناگون تكنولوژي اعم از صنعت، حمل و نقل، ابزار مهندسي و غيره از ديرباز مورد توجه بوده است . اغلب آن مرتبط با نياز به افزايش مقاومت و كاهش مصالح سازه ها مي باشد . با وجود اين چنين جنبه هايي از مسأله مانند مواجهه با نيازمنديهاي مهندسي، شرايط بهره برداري و محافظت افراد از ارتعاشات مضر نيز، كم اهميت نيستند . ضرورت حل اين مسأله رو به فزوني، به ابعاد بزرگتر سازه ها، افزايش سرعت بهره برداري از ماشينها، استانداردهاي بهداشتي سخت گيرانه و خواسته هاي تكنولوژيكي مربوط ميشود . امروزه ما راهها و ابزارهاي زيادي براي جلوگيري از ارتعاشات غير قابل قبول مي شناسيم ، به ويژه ، كاش خطاهاي ناميزاني و ميزان كردن ماشينهايي كه منبع بارهاي ديناميكي هستند . ما مي توانيم پارامتر هاي سختي و اينرسي سازه هاي را براي سازگاري آنها در برابر تشديد تغيير دهيم ، خاصيت ميرايي را به وسيله استفاده از مصالحي كه داراي توانايي ميرايي بالايي هستند افزايش دهيم ، استفاده از عايقها و جاذبهاي ارتعاش هم از ديگر روش هاي كاهش ارتعاش مي باشد . هر يك از روش هاي مذكور محدوده معقولي براي كاربرد دارند . جاذبها نقش ويژه اي داند زيرا نه تنها مي تواند در مرحله طرح و ساخت ، بلكه هنگام نمايان شدن خواص ديناميكي نارضايت بخش در سازه به هنگام بهره برداري هم به كار روند. جاذبها با صرفه نيز هستند زيرا در يك هزينه نسبتاً كم،كاهش مورد نياز ميزان ارتعاش را بيمه مي كنند . جاذبها كاربرد زيادي دارند،استفاده آنها در كشتي سازي معروف است . آنها ديرينه اي در كاهش ارتعاش كابلها دارند .مثالهاي بيشماري از كاربرد آنها در كاهش ارتعاش در سازه هاي گوناگون مهندسي وجود دارد : دودكشهاي فولادي ،برجهاي تلويزيوني ، پلها، ساختمانها وغيره. جاذبهاي ارتعاش براي بهبود بهره برداري از ابزارهاي اندازه گيري و عايق ارتعاش در حالتهاي گذرا استفاده مي شوند.
رويكرد اصلي پژوهش در زمينه جذب ارتعاش شامل : بهينه سازي پارامترها و ارزيابي بازده جاذب ديناميكي در شرايط پايدار و گذرا تحت حركات ديناميكي گوناگون ، بررسي بازده جاذب ديناميكي خطي و غير خطي ، يافتن زمينه هايي از بيشترين كاربرد سودمند جاذب ديناميكي در سازه هاي واقعي با طرح هاي نسبتاً ساده و يا بسيار پيچيده ، بررسي سيستم هاي دو يا چند درجه آزادي و تكميل روشهاي محاسباتي كارآمد براي ساختارهايي با جاذب ديناميكي و... مي باشد.
ما در اينجا ساده ترين مدل مكانيكي جاذب يعني جاذب خطي تك جرمي را مورد بررسي قرار خواهيم داد ، كه بسته به نيازها و محدوديتها مي تواند شكلهاي گوناگوني داشته باشد . به علاوه براي افزايش راندمان در يك باند فركانسي معين و يا براي افزايش باند فركانس بهره برداري مي تواند خيلي پيچيده ساخته شود.
فصل اول:
روشهاي
كنترل ارتعاش
مقدمه:
در اين فصل تكنيكهاي متعددي را براي كنترل ارتعاش مورد بررسي قرار خواهيم داد كه شامل روشهاي حذف يا كاهش ارتعاش مي باشند. منابع متعددي براي ارتعاش در يك محيط صنعتي وجود دارد : فرآيندهاي بر خورد مانند شمع كوبي و دميدن جريان هوا يا بخار ، ماشينهاي دوار يا رفت و برگشتي مانند موتورها و كمپرسورها ، وسايل نقليه مانند كاميونها ، ترنها و هواپيماها ، جريان سيالات و بسياري منابع ديگر . وجود ارتعاش اغلب منجر به تأثيرات ناخواسته از قبيل انهدام سازه اي يا مكانيكي ، تعمير و نگهداري پي در پي و پر خرج ماشينها و صلب آسايش از انسان مي گردد . گاهي ارتعاش مي تواند بر مبناي تجزيه و تحليل تئوريك از بين برود ولي براي از بين بردن ارتعاش ممكن است متحمل هزينه هاي ساخت بسيار زيادي شويم . يك طراح بايد بين يك حد ارتعاش قابل قبول و يك هزينه ساخت مقبول تصميم گيري كند . در بعضي موارد نيروي محرك جزء جدانشدني ماشين مي باشد ، همانطور كه مي دانيم حتي يك نيروي محركه نسبتاً كوچك مي تواند در فركانسهاي طبيعي سيستم باعث تشديد گردد بخصوص در سيستم هايي كه داراي ميرايي اندك هستند . در اين حالات مي توان با استفاده از روشهاي كنترل ارتعاش پاسخ را به مقدار قابل ملاحظه اي كاهش داد .

1- كنترل ارتعاشات ناشي از لنگي محور هاي دوار:
تمام محورهاي دوار انعطاف پذير هستند و بنابراين تمايل دارند كه در سرعتهاي معيني كمانش كرده و بطور پيچيده اي دچار لنگي شوند . لنگي مي تواند به صورت دوران صفحه ما بين محور خميده شده و خط واصل مراكز ياتاقانها تعريف گردد . لنگي ناشي از عواملي از قبيل ناميزاني ، اصطكاك سيال در ياتاقانها ،نيروهاي ژيروسكوپي ،و استهلاك هيستريك در محور مي باشد . لنگي مي تواند هم جهت با چرخش محور يا در خلاف جهت آن روي دهد و سرعت چرخش مي تواند مساوي با سرعت چرخش محور باشد يا با آن مساوي نباشد. يك محور در حال گردش در سرعت هاي معيني ارتعاشات عرضي بيش از حدي از خود نشان مي دهد . اين سرعت با فركانس هاي طبيعي سيستم متناظر مي باشد و به سرعت بحراني موسوم است و در اين حالت تشديد رخ خواهد داد . در سرعت بحراني انحراف محور زياد بوده و نيروي وارده به ياتاقانها خيلي زياد است و باعث ارتعاش بدنه ماشين خواهد شد و اين ميتواند منجربه صدمات ساختماني به ياتاقانها و بدنه گردد. به علاوه انحراف زياد محور موجب تغيير شكل دائمي آن و يا برخورد روتور با محفظه مي گردد . دامنه ارتعاش محور در سرعت بحراني زماني به حد خطرناك مي رسد كه فرصت لازم براي رسيدن به آن دامنه را داشته باشد . بنابراين اگر ماشين از سرعت بحراني سريع عبور كند دامنه مي تواند قابل قبول باشد ، در حالي كه عبور آهسته به توسعه دامنه هاي بزرگ كمك مي كند ومي تواند خسارات جبران ناپذيري ايجاد كند .

2- بالانس موتورهاي رفت و برگشتي:
اجزاء متحرك اصلي يك موتور رفت و برگشتي عبارتند از : پيستون ، ميل لنگ و شاتون .
ارتعاشات در موتور هاي رفت و برگشتي در اثر عوامل زير رخ مي دهد :
1- تغييرات متناوب فشار گاز درون سيلندر
2- نيروهاي اينرسي كه در قسمتهاي متحرك تمركز يافته اند .

يك موتور تك سيلندر به طور اجتناب ناپذيري ناميزان است ، در حالي كه در يك موتور چند سيلندر مي توان با آرايش مناسب لنگها ، نيروها و گشتاورهاي موجود را بالانس نمود .

3- كنترل ارتعاشات پيچشي:
موقعي كه محوري گشتاوري را منتقل مي كند تحت تأثير پيچش قرار مي گيرد و اگر گشتاور انتقالي داراي تغييرات تناوبي باشد محور به صورت پيچش و باز پيچش نوسان مي كند . اگر فركانس گشتاور انتقالي با فركانس طبيعي ارتعاش پيچشي محور برابر شود ، اين مطلب موجب مي شوده دامنه ارتعاش پيچشي بالا رفته و باعث صدمه ديدن محور گردد . سرعت كاري ماشين نزديك يكي از سرعتهاي بحراني باشد مي توان طرح را به گونه اي تغيير داد كه فركانس طبيعي ارتعاش پيچشي آن بالا رفته و ارتعاش حذف گردد و يا با نصب مستهلك كننده دامنه آنها را كاهش داد .

4- كنترل فركانسهاي طبيعي:
فركانس طبيعي يك سيستم هم با جرم و هم با سختي تغيير مي كند ولي در بسياري حالات عملي جرم به سادگي قابل تغيير نمي باشد ، زيرا مقدار آن توسط ملزومات تابعه سيستم محاسبه شده است . به عنوان مثال جرم چرخ طيار سوار بر يك محور ، توسط مقدار انرژي كه بايد در يك سيكل ذخيره كند محاسبه شده است . بنابراين سختي سيستم عاملي است كه در اكثر موارد عوض مي شود تا فركانسهاي طبيعي آن تغيير كند . به عنوان مثال سختي يك محور دوار با تغيير يك يا چند پارامتر آن از قبيل مواد يا تعداد و موضع نقاط تكيه گاهي مي تواند تغيير نمايد .
5- استفاده از ميرا كننده ارتعاش:
اگر چه ميرايي به منظور ساده كردن آناليز ، به ويژه در يافتن فركانسهاي طبيعي صرف نظر مي شود ، اما بيشتر سيستمها تا اندازه اي داراي ميرايي مي باشند . در بعضي از حالات حضور ميرايي مفيد است . در سيستمهايي نظير جاذبهاي شوك در اتومبيل ها و بسياري از وسايل اندازه گيري ارتعاش، بايستي ميرايي را بيفزاييم ،تا ملزوامات را تابعه را تاًمين نمايد .اگرسيستم تحت تأثير ارتعاش واداشته قرار گيرد ،و اگر ميرايي موجود نباشد پاسخ يا دامنه نوسان سيستم تمايل به بزرگ شدن در نزديكي تشديد دارد . حضور ميرايي همواره دامنه نوسان را محدود مي كند . ميرا كننده هاي ارتعاش به صورت اصطكاكي ، ويسكوزي و يا ساختماني باعث اتلاف انرژي مي شوند . يك نوع ميرا كننده از نوع اصطكاكي كه به ميرا كننده لانكستر شهرت دارد ، در سيستمهاي پيچشي مانند موتورهاي گازي و ديزلي براي محدود كردن دامنه هاي ارتعاش در سرعتهاي بحراني استفاده عملي پيدا كرده است . يك ميرا كننده ديگر از نوع ويسكوزي كه براي از بين بردن ارتعاشات پيچشي موتورهاي اتومبيل به كار مي رود متشكل از يك جرم چرخشي آزاد در داخل يك حفره استوانه اي پر از سيال لزج است . اين سيستم معمولاً به پولي انتهاي ميل لنگ كه تسمه پروانه را ميگرداند متصل مي شود و اغلب به آن ميرا كننده هوديل گفته مي شود.مطالب دیگر:
📗پاورپوینت نسوز ها 📗پاورپوینت نظامهای عرضه خدمات 📗پاورپوینت نظارت برسامانه تامین اب 📗پاورپوینت نظریه ی انتخاب 📗پاورپوینت نفقه 📗پاورپوینت نقد سوئیت 9 اسلاید 📗پاورپوینت نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی – مشورت وتوکل 📗پاورپوینت نقش انتظار در توليد سيستم‌هاي ديني 📗پاورپوینت نقش دانش آموزان به عنوان 📗پاورپوینت نقش كامپيوتر در خودرو 21 اسلاید 📗پاورپوینت نقش و جايگاه تراكم ساختماني در توسعه شهري و بحث تراکم در منطقه 6 تهران 26 اسلاید 📗پاورپوینت نقشهای پیام رسانی GPRSدر رونویسی ژن و بیولوژی سرطان 26 اسلاید 📗پاورپوینت نقشه برداری زیرزمینی و زمینی 40 اسلاید 📗پاورپوینت نمودار هادو وسه بعد 📗پاورپوینت نماتد مركبات 13 اسلاید 📗پاورپوینت نمودار فرآیند برقراری سرویس بیمه 20150105 132552 📗پاورپوینت نوآوری در ساخت بتن 22 اسلاید 📗پاورپوینت نمونه برداری 3 📗پاورپوینت نوشیدنی های غیر الکلی 20 اسلاید 📗پاورپوینت نکات پزشکی روزه 📗پاورپوینت نگاهی اجمالی به فرق شیطان پرستی 📗پاورپوینت نکات ریاضی دوره اول متوسطه 📗پاورپوینت نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید 📗پاورپوینت نیروی کار فناوری اطلاعات 📗پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع 26 اسلاید